"Den hemliga eleven"

"HEMLIG ELEV”

För att eleverna ska öva på att fokusera på sin egen insats under skoldagen så har jag nu under vårterminen börjat med “Den Hemliga Eleven”. Det är en metod som utvecklats av Professor Dylan Wiliam och som fokuserar på positiv respons på elevernas uppförande och delaktighet i undervisningen under skoldagen.
Varje morgon lottar jag fram en elev som under dagen observeras lite extra. Alla lärare som eleverna har under dagen vet om vem det är och kollar extra på hur eleven beter sig och arbetar under dagen. Det eleven ska ha gjort under dagen är att arbeta aktivt på lektionerna, vara en bra kompis och vara ute på rasterna. Det som förväntas av alla elever helt enkelt. Det kan alltså vara vem som helst i klassen som är den “Hemliga Eleven” och varje morgon dagen efter så får eleverna veta om de samlat in en stjärna till klassen eller inte, om den hemliga eleven uppfyllt alla kriterier. Jag berättar även vad denna elev har gjort som har varit bra under dagen. Det dom aldrig får veta är vem den hemliga eleven är, utan alla ska hela tiden ha det i tanken att de kanske är den "hemliga eleven" idag.
Målet är att samla ihop till 25 stjärnor (så många som de är i klassen) och när de gjort det så belönas hela klassen med lite fredagsmys på elevens val. Är det så att den hemliga eleven inte lyckas samla ihop en stjärna en dag kommer samma elev få en ny chans en annan dag, så att samla ihop till 25 stjärnor kan alltså ta lite mer än 25 dagar beroende på om de uppfyller kriterierna eller inte =)

Jag har precis börjat med detta så till skolavslutningen i Juni får vi se hur resultatet blev med denna metod. Vill ni lära er mer om Dylan Wiliams metoder så rekommenderar jag dessa två filmer:

http://www.youtube.com/watch?v=J25d9aC1GZA

http://www.youtube.com/watch?v=1iD6Zadhg4M

Många av eleverna gick stenhårt in för detta redan första dagen och var jättenyfikna på vem den hemliga eleven kunde vara.

Några av eleverna gick stenhårt in för det här idag och var jättenyfikna på vem det kunde vara! De påminde sina klasskompisar att de kunde vara den hemliga eleven idag och pushade varandra. Jag hoppas att det här hjälper eleverna att fokusera på sin egen insats under skoldagen och bidra till en lugnare klassrumsmiljö.