Va tycks? Ranka mellan 1-10 1= Sämst 10=Bäst"Finanskrisen har drabbat mig så hårt, skulle du kunna bjuda på en drink?"